Achtergrond afbeelding
Trailways

Veiligheid en kwaliteit

ISO certificatie
Bij ElboBus besteden wij veel aandacht aan het aspect veiligheid.
Sinds 1997 is ElboBus al gecertificeerd op basis van ISO 9001. ISO 9001 is een kwaliteitszorgsysteem dat ervoor waakt dat de door ElboBus nagestreefde hoge kwaliteit ook in de praktijk tot uiting komt en niet minder belangrijk: aan de wettelijke eisen –zoals bijvoorbeeld de rusttijden-  wordt voldaan. Jaarlijks wordt ons bedrijf door een auditor van een gecertificeerde organisatie gecontroleerd en wordt ons certificaat probleemloos verlengd.

ILen T convenant
Daarnaast behoren wij tot de weinige bedrijven in Nederland, waarmee Inspectie Leefomgeving en Transport een convenant heeft afgesloten. Het convenant is een afspraak tussen ILenT en ElboBus die toeziet op de interne en externe kwaliteit van de werkzaamheden. Busondernemingen komen alleen in aanmerking voor het convenant als ze alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en duurzaamheid perfect nastreven. Slechts een kleine 30 bedrijven in de vervoersbranche beschikken over het convenant.

Op 14 november 2013 heeft de ondertekening van het convenant plaatsgevonden in Heino. Het convenant is getekend vanuit ILenT door inspecteur-generaal Jenny Thunissen.
Op vrijdag 6 november 2015 is het convenant uit handen van waarnemend inspecteur-generaal Frank van Diepenbeek met 5 jaar verlengd.
Wij zijn hier trots op, omdat dit aangeeft dat wij veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.


ElboBus directeur Martyn Besselsen en waarnemend Inspecteur Generaal Frank van Diepenbeek van ILenT ondertekenen het convenant op 06/11/2015.

Zie hierbij de link met meer informatie hieromtrent: toezicht_handhavingsconvenanten

© Elbobus - Trailways
  1. ISO certificering
  2. ASTA