Achtergrond afbeelding
Trailways

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.
 
    •    ElboBus draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig te updaten of toevoegingen te maken. Desondanks is ElboBus niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheid in de aangeboden inhoud van de site.
    •    ElboBus is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de webshop, voortvloeiend uit het gebruik van de webshop of in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de webshop
    •    ElboBus behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
    •    ElboBus behoudt zich het recht voor de webshop zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Daarnaast is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de webshop.
    •    ElboBus is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe links.
    •    ElboBus behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf u de toegang tot de webshop (en de daarop aangeboden diensten) te ontzeggen.
    •    De gebruiker vrijwaart ElboBus, de vertegenwoordigers, handelspartners, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de webshop of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

 
© Elbobus - Trailways
  1. ISO certificering
  2. ASTA