Achtergrond afbeelding
Trailways

MVO beleid

Stichting Kinderoord Schaarshoek (de moederorganisatie van Elbobus.nl) in Heino is in 1961 opgericht en heeft als doel om de volksgezondheid te bevorderen en een vreedzame samenleving te stimuleren. Dit wordt verwezenlijkt door met name groepen kinderen, studenten en (jong-) volwassenen in de vrije natuur te laten leven en ze mogelijkheden te geven om sport en spel te beoefenen in een vrije, ongecompliceerde omgeving. Hier doen ze allerlei ervaringen op die goed zijn voor de ontwikkeling van een persoon, zoals bewustwording van de natuur, gedrags- en attitudeverandering door het beoefenen van sport en spel en zo te leren samenwerken en samenleven. De Stichting, en daarmee Elbobus.nl, heeft geen winstoogmerk en eventueel gemaakte winst wordt weer geïnvesteerd in het doel van de stichting.

Duurzaamheidsinitiatieven worden binnen de Stichting breed uitgedragen, waarbij de ondernemingen samenwerken om het stichtingsdoel, ook op het vlak van duurzaamheid, te bereiken.


People, Planet en Profit

Het MVO-beleid van Elbobus.nl richt zich op 3 pijlers: People, Planet en Profit. Hiermee heeft Elbobus.nl oog voor diversiteit van zijn medewerkers en gasten (People), duurzaamheid van milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst (Planet) en aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van continuïteit voor een onderneming (Profit). Jaarlijks stellen wij MVO-doelen op.
 


People

Elbobus.nl wil als organisatie een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarbij hoort vanzelfsprekende aandacht voor een goede leeftijdsverdeling, toegankelijkheid ongeacht etniciteit of seksuele voorkeur, evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de top en het wegnemen van drempels voor arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken hiertoe samen met het UWV en sociale werkplaatsen. 


De Rookvrije Generatie.

Elbobus.nl zet zich actief in voor een rookvrije generatie. Al sinds 2004 zijn onze bussen rookvrij. Ons streven is dat al onze bedrijven in 2021 helemaal rookvrij zijn. Wij willen dat onze medewerkers, studenten en bezoekers zich bewust zijn van de risico’s van het roken en dat ze weten waar ze om hulp kunnen vragen als ze willen stoppen.


Wat doen wij: 

 • We werken niet samen met de tabaksindustrie en/of partijen die zaken doen met de tabaksindustrie.
 • We hebben al jaren geleden alle verkoop van tabak in onze parken gestopt.
 • We hebben de werkomgeving rookvrij gemaakt en daarbij ook goede stoppen-met-roken ondersteuning aangeboden.
 • Op ons terrein en en in onze touringcars, promoten we de ‘Rookvrije Generatie’.  


Zomerkamp

Voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen is er een fonds, waarvoor Elbobus.nl jaarlijks een bedrag van € 4000 reserveert Dit bedrag is een bijdrage voor kinderen die anders niet kunnen deelnemen aan een zomerkamp.
 

Planet

Elbobus.nl richt zich op duurzaamheid en een zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen alsmede op het beperken en gescheiden aanleveren van afval.


CO2 footprint

Om richting te geven aan ons milieu- en duurzaamheidsbeleid heeft Elbobus.nl de CO2-footprint van haar organisatie in kaart gebracht. Hieraan hebben wij een doelstelling gekoppeld. Wij realiseren elk jaar een lagere CO2-last per gereden kilometer. Wij realiseren deze jaarlijkse afname door de hieronder aangegeven initiatieven.
 

Brandstofverbruik

Het brandstofverbruik per kilometer van onze touringcars wordt continu gemonitord. Onze chauffeurs volgen (of hebben gevolgd) de cursus ‘Zuinig rijden’ en worden aangesproken op hun rijstijl. 

ElboBus.nl heeft als doel gesteld om in 2025 volledig CO2 neutraal te zijn. Momenteel compenseren wij jaarlijks ongeveer 10% CO2 uitstoot van het totale aantal gereden kilometers. Dit doen wij in samenwerking met Stichting Trees for All. Wij zijn CO2 partner van Trees for All en hiermee compenseren wij in totaal 50 ton CO2 uitstoot via gecertificeerde bosprojecten in Oeganda en Bolivia, waar ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd.

Wij compenseren niet alleen, maar ondernemen ook acties om de CO2-uitstoot zelf te verminderen. Onze touringcars kunnen volledig rijden op HVO100-diesel. Een aantal van onze bussen rijdt inmiddels op deze diesel, waarbij wij ons als doel hebben gesteld om volledig op HVO100 te gaan rijden. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Dit is een duurzame, vrijwel geurloze biologische diesel die wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor heeft HVO100 in vergelijking met fossiele diesel een zeer hoge CO2-reductie (<89%). Doordat deze brandstof vrijwel geen zwavel bevat, zorgt dit voor een lagere uitstoot van fijnstof, zwaveloxiden en stikstofoxiden. 

Bij elke, jaarlijkse, nieuwe aanschaf van een touringcar voldoen wij aan de modernste milieunormen; een Euro 6 motor. Touringcars met deze motoren hebben de laagst mogelijke CO2-uitstoot. Ook is de uitstoot van stikstof, ten opzichte van een Euro 5 motor teruggebracht van 2 gram naar 0,4 gram per kilometer. De hoeveelheid fijnstof is gehalveerd ten opzichte van de Euro 5 motor.


Energiescan

Aan de hand van de uitgevoerde energiescan voor de werkplaats en het kantoor zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd of worden nog uitgevoerd. Op een deel van onze panden is de verlichting inmiddels vervangen door ledverlichting. Dit betekent minder energieverbruik en geen chemisch afval, ofwel een vermindering van CO2 uitstoot van 120 kg per jaar. De totale aanpassingen zullen eind dit jaar gerealiseerd zijn en een besparing van 22% op de energiekosten opleveren.


Zonnepanelen

In 2012 zijn de daken van twee van onze accommodaties in Wijhe en Raalte voorzien van zonnepanelen. De jaarlijkse opbrengst bedraagt gem 35.000 kWh waarmee het volledig jaarverbruik elektriciteit van het Elbo-kantoor en van de werkplaats wordt opgewekt (verbruik in 2019 31.912 kWh). 
 

Afval scheiden

Het afval van de werkplaats en de bussen wordt vanzelfsprekend gescheiden. Onderdelen als accu’s, olie, banden, ijzer en poetsdoeken worden gerecycled en afgenomen door daarin gespecialiseerde ondernemingen.  


Circulair gebruik

Meubilair dat is verouderd of dat niet langer dienst doet waarvoor het ooit is aangeschaft, kan vaak nog goed worden hergebruikt voor andere doeleinden. Zo wordt kantoormeubilair binnen de eigen bedrijven vaak hergebruikt. Onderdelen van onze touringcars worden via bustreff.de, een marktplaats voor busbedrijven aan collega bedrijven aangeboden. 

In de werkplaats van Elbobus.nl worden tevens speeltoestellen van gebruikte materialen, vliegtuigen en voertuigen gebouwd voor onze parken. Wij kopen deze vaak in via veilingen en marktplaats. 

Indien beschikbaar kopen we ook overige benodigdheden en meubilair circulair in via veilingen en marktplaats. 

Tevens bouwen we oude afgedankte bussen om voor allerlei andere doelen zoals foodtrucks, kook- of woonbussen, een klaslokaal en zelfs als een vergader-cubic in een kantoor.


Overige initiatieven

We zijn minder folders en brochures gaan drukken en veel informatie is digitaal toegankelijk gemaakt. Voor het informatiemateriaal dat we nog wel laten drukken, kiezen we al sinds 2007 voor FSC-papier. Niet afgehaalde gevonden voorwerpen krijgen een goede tweede bestemming.  
 

Profit


Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid gaan uitstekend samen met financieel voordeel. Sterker nog, sociale winst en milieuwinst leveren niet zelden ook economische winst op. Elbobus.nl wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, om een bijdrage te leveren maar tevens om een voorsprong op haar concurrenten te hebben. 

Stichting Kinderoord Schaarshoek en haar dochter Elbobus.nl zijn laagdrempelige organisaties die de sociale ontwikkeling en interactie van de jeugd wil stimuleren, waarbij tegenwicht wordt geboden aan de individualisering van de maatschappij. Met dit doel voor ogen proberen wij de reizen en activiteiten voor onze gasten betaalbaar te houden. Eventuele opbrengsten worden alleen gebruikt om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken: instandhouding van de recreatiecentra en continuïteit van Elbobus.nl. 


MVO initiatieven:

Kleine bijdragen kunnen al een groot verschil maken. Elbobus.nl omarmt daarom initiatieven die bijdragen aan verantwoord omgaan met mens en milieu. Bijvoorbeeld door alleen wasmachines en drogers aan te schaffen met een energielabel A. Of door het verantwoord hergebruiken van bijvoorbeeld kantoorartikelen of andere materialen. Maar ook door Elbobus.nl medewerkers te ondersteunen die elders willen bijdragen aan een betere leefomgeving.
 

Maatschappelijke doelen, donaties en sponsoring

Elbobus.nl levert vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en/of door vrijwilligerswerk. Een van onze doelen is dat de jeugd meer gaat bewegen en op reis kunnen. 
Om dit te realiseren worden verschillende (sport)activiteiten, schoolkampen en schoolreizen voor de jeugd door ons ondersteund alsmede vervoer. 
Daarnaast worden er ook donaties gedaan aan diverse acties voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Afgelopen jaren hebben wij vanuit de hele onderneming weer verschillende donaties en sponsoracties gedaan, hieronder een selectie:
 • Onze CabrioBus is meerdere malen ingezet tijdens de KiKa Cabriotour, voor kinderen met kanker;
 • We assisteren met busvervoer tijdens de Against Cancer Circuit dag in Assen;
 • Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer tijdens de Opkikkerdagen van Stichting Opkikker, ook ten behoeve van kinderen die ernstig ziek zijn en hun familie;
 • Stichting Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Voor Stichting Make a Wish rijden wij meerdere keren per jaar, zodat wij een wensdag voor een ziek kind mogelijk kunnen maken. Dit doen we meestal met een speciale bus, om een extra beleving voor het kind te creëren, dit alles in samenspraak met de wens- coördinator. Ook maakt Dinoland vaak onderdeel uit van een wensdag van een ziek kind, waarbij we hem/haar en het gezin volop in het zonnetje zetten;
 • Met het Dikke Duimen Project van Isala Zwolle kunnen zieke kinderen die regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis brengen, sparen voor een dagje Dinoland;
 • Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Aan de locatie in Zwolle geven wij gratis entreekaarten van Dinoland weg zodat het gezin een dagje uit kan;
 • Stichting Strijd Tegen Misbruik zet zich in voor kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Dinoland ondersteunt deze stichting met speciaal samengestelde pakketjes;
 • Gevonden voorwerpen zoals kleding, slaapzakken etc. van alle locaties van onze ondernemingen worden aan het einde van het seizoen met een bus van Elbobus.nl naar Stichting Hand in Hand voor Syrië gebracht, waardoor dit ten goede komt aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië;
 • Daarnaast steunen wij acties voor de Voedselbank (zowel voor mensen als dieren), het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk. Zo heeft Elbobus.nl enkele jaren geleden belangeloos het busvervoer uitgevoerd voor de grote groep asielzoekers die in de IJsselhallen gehuisvest waren. Zij hebben die dag kosteloos gebruik gemaakt van de outdoorfaciliteiten van onze zusterorganisatie GoChallenge, inclusief eten en drinken;
 • En al jarenlang sponsoren wij de volgende initiatieven: Time for Heroes Kidsrun en Stichting Present.
© Elbobus - Trailways
 1. ISO certificering
 2. ASTA